Bemutatkozás

Alapítvány

 

A Táncművészetért Alapítvány a táncoktatás feltételeinek bővítését és a táncművészet népszerűsítését tűzte ki céljaként az alábbiak szerint részletezve:

A táncoktatás feladataira való szakmai felkészülés elősegítése: a technikai eszközök beszerzéséve, a működés tárgyi feltételeinek javításával; a tánctanárok felkészültségének javításával, szaktudásuk gyarapításával.
A táncművészetről és tánckultúráról szóló tájékoztatás, felvilágosító tevékenység eredményességének növelése, a feltételrendszer megteremtése.
A táncoktatás és tánckultúra népszerűsítésének elősegítése, szakmai kutatómunka támogatása, a jövő számára a szakma múltjának feltárása és a jelent bemutató dokumentációk készítése.
Táncoktatási szakmai anyagok vásárlása, külföldi táncoktatókkal való kapcsolattartás lehetővé tétele, szakmai tapasztalatcserék lebonyolítása, a hasznos tapasztalatok magyarországi ismertetése. Ezen célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása.
Alapfokú művészetoktatási intézmény (táncművészet) létrehozása, működtetése.
Magyar és nemzetközi táncversenyek rendezése, lebonyolítása, működtetése.

E célok érdekében az alapítvány általános feladata: A felnövekvő generáció mozgáskultúrájának kialakítása és erősítése. Az alapítvány tevékenységének egészét át kell hatnia az önművelés, önnevelés, önfegyelem, a közösségi lét képességére való felkészítésének abból az alapelvből, hogy az egyén az egész élete során bekövetkező változásokhoz alkotó, teremtő módon tudjon alkalmazkodni.

Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja:

nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
kulturális tevékenység,
sport, a munkaviszonyban é a polgári jogi viszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Az alapítvány ezen körben különösen

tánciskolai és táncoktató tevékenységet végez,
önállóan koreografált táncműveket és egyéb színpadi műveket mutat be,
amatőr táncversenyeket és rendezvényeket szervez,
amatőr művészcsoportokat hoz létre, támogat, fejleszt.